Raporty badawcze: Nisze rynkowe w obszarze współpracy podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, lidzbarskim i ostródzkim