Podróż jako narzędzie kreowania tożsamości współczesnych polskich backpackerów

Abstract
Niniejsza praca stawia sobie za cel przeanalizowanie tego, w jaki sposób nowe możliwości, które pojawiły się na rynku usług turystycznych, wpływają na kształtowanie się tożsamości polskich turystów alternatywnych – backpackerów, zwłaszcza w kontekście intensywnego kontaktu z Innym. Szczególna uwaga zwrócona jest na zagadnienie tego, w jaki sposób backpackerzy używają podróży jako świadomego narzędzia kreowania własnej tożsamości i stylu życia. Backpacking jest zatem nie tylko sposobem spędzania wolnego czasu, ale może on również spełniać funkcje terapeutyczne, może być wykorzystywany jako narzędzie przemocy symbolicznej i strategia adaptacyjna do warunków płynnej ponowoczesności.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection