„Kobiece kręgi” – odpowiedź na wyzwania współczesnego społeczeństwa

Abstract
Praca ma na celu przedstawienie zjawiska „kobiecych kręgów”, na podstawie przeprowadzonego badania wybranej grupy. Zostało one wykonane metodą jawnej obserwacji uczestniczącej. Pierwszy rozdział poświęcony został historii „kobiecych kręgów” – ich źródłom, okolicznościom w jakich pojawiły się w Polsce oraz motywacjom, które były podstawą do założenia badanego kręgu. Kolejna część pracy skupiona jest na opisaniu sposobu, w jakim przebiegały spotkania. W rozdziale trzecim rozważane są powody, które skłoniły uczestniczki badanej grupy do dołączenia do niej oraz analizowany jest rodzaj społeczności, jaką tworzył krąg. Kolejny rozdział przedstawia ideologię przekazywaną w trakcie spotkań grupy – skupiony jest przede wszystkim na wpajanym modelu kobiecości. Ostatnia część pracy poświęcona została analizie wpływu, jaki krąg miał na życie tworzących go kobiet.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection