Mityzacja rzeczywistości w "Dwunastu stacjach" Tomasza Różyckiego oraz "Opowieściach galicyjskich" i "Dukli" Andrzeja Stasiuka. Próba porównania

Abstract
Praca analizuje literacki zabieg mityzacji rzeczywistości w trzech utworach: w poemacie "Dwanaście stacji" Tomasza Różyckiego oraz w zbiorach opowiadań "Opowieści galicyjskie" i "Dukla" Andrzeja Stasiuka. Punkt wyjścia dla badanej mityzacji stanowi przede wszystkim esej Brunona Schulza pod tytułem "Mityzacja rzeczywistości" a podstawą teoretyczną są teorie mitu Mircei Eliadego i Carla Gustava Junga. W omawianych utworach istotne są zarówno odwołania do mitów ogólnych jak i do mitologii indywidualnej. Mityzacja jest tu pojmowana jako różnego rodzaju stylizacje i odwołania do mitologii, a także przekształcanie historii w mit współczesny. Porównanie utworów dwóch autorów młodego pokolenia ma za zadanie uchwycić specyfikę mityzacji u każdego z nich i ukazać ją na tle wybranej literatury polskiej ostatnich lat, w której też obecna jest mityzacja.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection