Piknik w kulturze polskiej

Abstract
Koncepcja pracy obejmuje opis i analizę zjawiska społeczno-kulturowego, jakim jest piknikowanie, różnych jego aspektów, elementów oraz towarzyszących idei. Moda na wszelkiego rodzaju pikniki stała się swoistym fenomenem życia społeczno- kulturalnego w Polsce. Dzisiejszy piknik, to zjawisko złożone i różnorodne, które w zależności od okoliczności i potrzeb, może być relaksującym spotkaniem towarzyskim na łonie natury z elementem posiłku, okolicznościową imprezą towarzysko-kulinarną na świeżym powietrzu lub też organizowaną z dużym rozmachem imprezą masową, wzbogaconą programem artystycznym czy rekreacyjno-sportowym. W kolejnych rozdziałach autorka przedstawia zarówno historyczny kontekst, który legł u podstaw dzisiejszego pikniku, jak również analizuje współczesne jego formy. Podejmuje także próbę wskazania przyczyn popularności tej formy spędzania wolnego czasu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection