Przejawy audyzmu wobec osób głuchych. Krytyczna analiza dyskursu

Abstract
Praca jest próbą odtworzenia społecznej wiedzy związanej z głuchotą i wykrycia praktyk dyskryminujących głuchych przy użyciu narzędzi badania relacji „wiedza/władza” zaproponowanych przez Michela Foucault. Wymiar badawczy pracy opiera się na trzech etapach analizy. Pierwszy rozdział badawczy jest rozdziałem faktograficznym, mającym na celu odtworzenie statusu głuchej osoby w społeczeństwie w różnych momentach historii Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Drugi rozdział badawczy to analiza „Forum dyskusyjnego osób z wadą słuchu deaf.pl” ze szczególnym uwzględnieniem przejawów audyzmu, które zauważają osoby głuche wypowiadające się na forum wobec nich samych. Trzeci rozdział badawczy stanowi analiza literatury specjalistycznej z zakresu surdopedagogiki, surdologopedii, edukacji, rehabilitacji, psychologii oraz medycyny. Głównym celem tego etapu badania jest dokonanie ustalenia, jak w literaturze specjalistycznej kształtuje się obraz głuchej osoby.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection