Dążenie do poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu – dylematy i kontrowersje

Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie rozważań omawiających złożoność zagadnień dotyczących kwestii dążenia do poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu oraz związanych z tym dylematów i kontrowersji. Podjęta tematyka jest próbą odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy w naukach humanistycznych i społecznych inne sprawy i względy mogą być uznane za ważniejsze od troski o prawdę? Analizując wyodrębnione problemy organizacyjne opisywane w teoriach popularyzowanych w literaturze przedmiotu, zaprezentowano argumentację przybliżającą do zdiagnozowania kluczowych czynników i okoliczności, które sprawiają, że omawiane zagadnienia nie pokrywają się z rzeczywistością organizacyjną, wyjaśniając na czym polegają występujące rozbieżności oraz gdzie tkwią ich przyczyny i źródła. Autor w szczególności zwraca uwagę na fakt, że przełamywanie utartych kanonów myślenia, prawo do krytyki, wyrażania poglądów i wniosków na temat prawdy o badanych zjawiskach organizacyjnych mających swoje potwierdzenie w praktyce, a także wolność prowadzenia badań naukowych i przedstawiania logicznej argumentacji dla poparcia formułowanych opinii, stanowią niezbędne – podstawowe i pożądane – wartości umożliwiające rozwój nauk o zarządzaniu. Zagadnienia te analizowane są w szerszym ujęciu, stanowiąc próbę udzielenia odpowiedzi na pytania o znaczenie i poszanowanie dla prawdy, norm etycznych, zaufania, uczciwości i odpowiedzialności we współczesnych realiach zarządzania.
Description
Keywords
Citation
W. Walczak, Dążenie do poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu – dylematy i kontrowersje, "Zeszyty Naukowe WSZ-SW" 2014 nr 2, s. 5-39
Belongs to collection