Uwarunkowania i procedury obsadzania stanowisk w administracji rządowej i samorządowej – analiza porównawcza i ocena

Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie, omówienie i ocena najważniejszych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących procedur obsadzania stanowisk, jakie obowiązują w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Przeprowadzone analizy nie ograniczają się wyłącznie do teoretycznych rozważań, bowiem skoncentrowano się na ukazaniu następstw i konsekwencji obowiązujących regulacji prawnych, zwracając szczególną uwagę na realne procesy, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ważnym argumentem uzasadniającym słuszność i znaczenie podjętej problematyki badawczej jest rządowy dokument „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, w którym uznaje się, że kapitał intelektualny należy traktować jako najgłębszy i najistotniejszy potencjał rozwojowy naszego kraju.
Description
Keywords
Citation
W. Walczak, Uwarunkowania i procedury obsadzania stanowisk w administracji rządowej i samorządowej – analiza porównawcza i ocena, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2011 nr 3, s. 27-46
Belongs to collection