Związek pedagogiki z filozofią w kontekście reform edukacji