Procesy logistyczne portowego terminalu kontenerowego

Abstract
Analiza dotyczy procesów logistycznych portowego terminalu kontenerowego i obejmuje: charakterystykę usług portowych, technologii przeładunkowo-składowych oraz przestawienie algorytmów decyzyjnych najważniejszych procesów. Algorytmy decyzyjne mają charakter uniwersalny i dyskusja oraz wnioski podkreślają rolę jaką pełnią w procesie zarządzania pracą terminalu.
Description
Keywords
Citation