Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do identyfikacji zależności pomiędzy wizerunkiem Szczecina a planami studentów w zakresie miejsca realizacji kariery zawodowej

Abstract
Celem niniejszego opracowania jest próba odkrycia wiedzy ukazującej powiązania pomiędzy elementami wizerunku Szczecina w oczach studentów, a deklaracjami o pozostaniu bądź opuszczeniu miasta po zakończeniu studiów, inaczej mówiąc, jaki wizerunek miasta wpływać może na wiązanie swojej przyszłości przez absolwentów ze Szczecinem. Drugim przyjętym celem jest wskazanie możliwości wykorzystania metody zbiorów przybliżonych do indukcji reguł decyzyjnych w podjętym obszarze. Otrzymane reguły w obu podjętych obszarach – wizerunku Szczecina i zaspokajania potrzeb – ujawniły dość silną koncentrację zachowań osób pragnących wyjechać po zakończeniu studiów. Otrzymane wnioski z jednej strony przyczynić mogą się do weryfikacji i popularyzacji wybranej metody i jej implementacji w środowisku technologii obliczeniowej, z drugiej, utylitarnej, stanowić mogą sugestie dla włodarzy odnośnie potencjalnych kierunków działań związanych z zachęcaniem absolwentów do związania swojej kariery zawodowej ze Szczecinem i osłabienia niekorzystnej tendencji utraty wykształconych kadr.
Description
Keywords
Citation
K. Kuczera, Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do identyfikacji zależności pomiędzy wizerunkiem Szczecina a planami studentów w zakresie miejsca realizacji kariery zawodowej w: Z. Szyjewski, T. Komorowski (red.), Informatyka w zarządzaniu i ekonomii: badania, analizy, modele, PTI, Warszawa 2015, s. 53-69
Belongs to collection