Applications of correlation functions to determine optimal locations of autonomous measuring buoys in the Southern Baltic Sea

Abstract
The article is based on works published only in part, concerning elaboration of an effective method for design of measuring sea buoy nets, which should give a reliable picture of meteorological, hydrological and hydrophysical conditions at open seas. The method provides practical advice on how to locate autonomous measuring devices optimally in the Polish Exclusive Economic Zone (EEZ). It is an important in the context of growing demands of maritime market for online weather data.

Przedstawiony artykuł jest w swej istocie komentarzem uzasadniającym decyzję udostępnienia nieopublikowanych dotychczas w pełni wyników prac mających na celu opracowanie skutecznej metody, pozwalającej na takie projektowanie sieci morskich stacji pomiarowych na morzu, aby za pomocą jak najmniejszej liczby autonomicznych boi pomiarowych uzyskiwać możliwie jak najbardziej wiarygodny obraz warunków meteorologicznych, hydrofizycznych i hydrodynamicznych w całym obszarze polskiej strefy odpowiedzialności na Bałtyku. Ze względu na szybko zwiększające się potrzeby różnych dziedzin gospodarki morskiej związane z pozyskiwaniem w czasie rzeczywistym aktualnej informacji pogodowej znad otwartego morza, zaprojektowanie i aplikacja optymalnego rozmieszczenia morskich stacji pomiarowych nabiera coraz większego znaczenia, także i ze względów ekonomicznych.
Description
Keywords
Citation
Gajewski J., Kałas K., Staśkiewicz A., Szefler K.: Optimum location of autonomous measurement stations on the Southern Baltic: BMI, 2016; 31(1): 45-58
Belongs to collection