Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Abstract
Książka jest podsumowaniem dwuletnich działań badawczych i analitycznych dotyczących statystyki publicznej i sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce. Zrealizowany projekt miał charakter (1) ewaluacji programu statystyki publicznej realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce oraz (2) opracowania nowej metody gromadzenia danych o systemie instytucji/ organizacji kultury w Polsce. Celem tych prac było zaproponowanie rozwiązań dostosowanych do zmieniającej się dynamicznie sytuacji systemu kultury w Polsce. Naszym celem było zaproponowanie nowego schematu/ modelu informacji o działalności instytucji kultury. Jak napisaliśmy w książce, zależy nam na tym, aby efekt naszych prac stał się podstawą do analiz metod sprawozdawczości w obszarze kultury zarówno dla GUS, jak i Międzyresortowego Zespołu ds. Statystyki Kultury. Wyszliśmy z założenia, że oprócz (negatywistycznej) krytyki istniejącego stanu rzeczy warto dokonywać (pozytywistycznych) eksperymentów wskazujących możliwe kierunki zmian lub też ślepe zaułki mierzenia aktywności w obszarze kultury.
Description
Keywords
sprawozdawczość  instytucje kultury  zarządzanie w kulturze  statystyka w kulturze  statystyka publiczna
Citation
Kowalik Wojciech, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak i Lech Dulian. 2015. "Nowa sprawozdawczość w instytucjach kultury", Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
Belongs to collection