Oddziaływanie przesyłu danych w Internecie na strategie rynkowe dostawców treści