Edukacyjne i wychowawcze aspekty uczestnictwa w społecznościach fanów (fandomach)

Abstract
Description
Keywords
Citation
Siuda, P., Edukacyjne i wychowawcze aspekty uczestnictwa w społecznościach fanów (fandomach) [w:] Media w edukacji – szanse i zagrożenia, (red.) B. Siemieniecki, T. Lewowicki, Toruń 2008, s. 118-127.
Belongs to collection