Organizacja przewozów intermodalnych szynowo–drogowych w Polsce

Abstract
Unia Europejska od dawna dąży do sukcesywnego zmniejszania roli transportu drogowego i promocji ekologicznych gałęzi transportu, do których należy m in. transport kolejowy. Mimo różnych form wspierania przewozy szynowo-drogowe w Polsce rozwijają się bardzo powoli. Dogłębna analiza przyczyn tego zjawiska wymaga przyjrzenia się organizacji przewozów intermodalnych w Polsce. W artykule podjęto próbę identyfikacji podmiotów biorących udział w przewozach szynowo-drogowych w Polsce oraz określenia ich roli w kreowaniu i obsłudze intermodalnch łańcuchów logistycznych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection