Wybrane aspekty efektywnosci ekonomicznej centrum logistycznego

Abstract
Jedną ze skutecznych metod przeciwdziałania tej tendencji jest zwiększenie ekonomicznej atrakcyjności alternatywnych do transportu drogowego gałęzi transportu oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności ekonomicznej terminalu multimodalnego jako wydzielonej części dużego centrum logistycznego. Obydwa zadania wymagają zaangażowania sektora publicznego zarówno na poziomie rządowym jak i systemowych rozwiązań europejskich. Dotychczasowa polityka transportowa mająca na celu powstrzymanie ekspansji transportu drogowego okazuje się być nieskuteczna. Słabymi ogniwami multimodalnego systemu transportowego wydają się być właśnie terminale. Dalsza analiza dotyczyć będzie analizy kosztów lądowych i portowych terminali multimodalnych. Na tej podstawie zostaną wysunięte wnioski mające na celu zwiekszenie ich efektywności ekonomicznej.
Description
Keywords
Citation
Akademia Morska w Szczecinie