Filozofia olimpizmu Pierre'a de Coubertina

Abstract
Głównym celem pracy było usystematyzowanie myśli i poglądów Pierre’a de Coubertina oraz przedstawienie ich w syntetycznej formie. Towarzyszyło temu przedstawienie dyskusji jaka przetoczyła się na łamach czasopism i książek o tematyce olimpijskiej w Polsce i na świecie, a dotycząca pierwotnych założeń olimpizmu. Badania skupiały się wyłącznie na zagadnieniach filozoficznych i polegały na nałożeniu filozoficznej struktury i jej aparatu pojęciowego na poglądy Coubertina. Z perspektywy filozoficznej przedstawione zostały inspiracje uświadomione lub nieuświadomione, leżące u podstaw nowożytnego olimpizmu. Podjęto się próby rekonstrukcji filozofii człowieka i filozofii społecznej przedstawiając olimpizm w szerszym tle kulturowo-społecznym przełomu XIX i XX wieku. Opisany został on również w fazie kreacji i stopniowego dojrzewania jego głównych idei. Pracę kończy rozdział dotyczący współczesnej oceny ideologii olimpijskiej.
Description
Keywords
Citation
Firek W., 2016, Filozofia olimpizmu Pierre'a de Coubertina, Fall, Warszawa.
Belongs to collection