Europe an Innovation Partnership on AcActive and Healthy Ageing (EIP on AHA ) – the opportuni thies for Polish scientists and in stitutions

Abstract
Europe is facing great social and economic challenges now, being a result of the ageing process progressing faster than ever. This, however, might be perceived also as an opportunity for innovation, as well as an additional impulse for the so-called “Silver Economy”. To address these new needs and opportunities, the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) was initiated by the European Commission in 2012. After three years of its activity, it has proved to be a strong movement of European stakeholders committed to innovation, with its overarching target to increase the average healthy lifespan by two years by 2020. The ‘Triple Win’ strategy for Europe is based on the concepts of enabling the EU citizens to lead healthy, active and independent lives while ageing, improving the sustainability and efficiency of social and health care systems, and boosting and improving the competitiveness of markets for innovative products and services. Now, the EIP on AHA opens new calls that enable new stakeholders to become partners of this collaboration. This provides a unique opportunity to Polish institutions, as well as scientists. In order to help them use this opportunity effectively, the history, aims, structure and achievements of the EIP on AHA are shortly described in this paper.

W wyniku nasilonego – bardziej niż kiedykolwiek dotychczas – procesu starzenia się, Europa mierzy się obecnie z ogromnymi wyzwaniami społecznymi i ekonomicznymi. Sytuacja ta może być jednak postrzegana jako szansa dla wyzwolenia innowacyjności oraz impuls dla tak zwanej srebrnej gospodarki. W celu sprostania tym nowym wyzwaniom i potrzebom, Komisja Europejska zainicjowała w 2012 roku powstanie Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP on AHA). W ciągu trzech pierwszych lat swojej działalności Partnerstwo potwierdziło, że jest silnym ruchem europejskich interesariuszy, zainteresowanych wprowadzaniem w życie innowacji, aby osiągnąć przyświecający EIP on AHA nadrzędny cel, jakim jest wydłużenie przeciętnego trwania życia w zdrowiu o 2 lata przed rokiem 2020. Strategia „Potrójnej wygranej” zakłada umożliwienie mieszkańcom Europy prowadzenia zdrowego, aktywnego i niezależnego życia pomimo starzenia się, poprawę odporności człowieka i efektywności systemów opieki socjalnej oraz zdrowotnej, a jednocześnie rozwój i wzrost konkurencyjności rynków medycznych dzięki wprowadzeniu innowacyjnych produktów i usług. Obecnie Partnerstwo otwiera się na nowe wezwania, co pozwala nowym interesariuszom zostać członkami tego ruchu. Stwarza to unikalne szanse polskim instytucjom i naukowcom. Aby ułatwić skorzystanie z tych możliwości, w niniejszym artykule dokonano krótkiego przeglądu historii, celów, struktur oraz dokonań EIP on AHA.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection