Summary of my experiences as an undergraduate researcher in the U.S. and as a Fulbright Student Researcher at the Institute of Immunology and Experimental Therapy in Poland

Abstract
Over the course of my undergraduate studies in Molecular and Cellular Biology and the experiences following my graduation, I became increasingly interested in research that can directly improve patient care. My research experiences in the U.S. include studying cytochrome P450 enzymes in Nanodiscs at the University of Illinois Urbana-Champaign and examining immune evasion by acute lymphoblastic leukemia cells at the University of Colorado Cancer Center. Beyond work in the laboratory, I also participated in a year-long project to implement a water delivery system in Honduras, leading to my interest in infectious disease research. My interest in this field grew after learning about phage therapy, a way of treating antibiotic-resistant infections, during an honors virology seminar. Only a few research groups are dedicated to studying phage therapy, which includes the Institute of Immunology and Experimental Therapy (IIET) in Poland. I was fortunate enough to receive a U.S. Fulbright research grant to study the immune response to phage therapy under the mentorship of Prof. hab. n. med. Andrzej Górski at the IIET. In this article, I will discuss my involvement at U.S. and European institutions, the insights I have gained, and how other students can similarly get involved in research.

Studia magisterskie z zakresu biologii molekularnej i komórkowej oraz późniejsze doświadczenia zawodowe sprawiły, że zaczęłam coraz bardziej interesować się badaniami mogącymi bezpośrednio poprawić poziom opieki nad pacjentem. W USA w Nanodiscs na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign prowadziłam badania nad cytochromem P450, a w Cancer Center na Uniwersytecie Kolorado pracowałam nad mechanizmami unikania odpowiedzi immunologicznej stosowanymi przez komórki rakowe ostrej białaczki limfoblastycznej. Oprócz pracy w laboratorium, brałam także udział w jednorocznym projekcie dotyczącym wdrażania systemów dystrybucji wody użytkowej w Hondurasie, który przekierował moje zainteresowania naukowe w stronę chorób zakaźnych. Dodatkowych inspiracji dostarczyło seminarium wirusologiczne, na którym dowiedziałam się o terapii fagowej, nowoczesnej metodzie leczenia infekcji wywołanych bakteriami opornymi na antybiotyki. Zaledwie kilka grup badawczych na świecie zajmuje się terapią fagową, wśród nich znajduje się polski Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej (IIET). Miałam niezwykły zaszczyt otrzymać grant naukowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta, który pozwolił mi studiować zagadnienia z zakresu immunologii i jej wpływ na terapię fagową, pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Górskiego z IIET. W poniższym artykule pragnę przedstawić swoje doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące kontaktów z amerykańskimi i europejskimi instytucjami, udziału w międzynarodowych projektach badawczych, a także opiszę, w jaki sposób inni studenci mogą zaangażować się w podobne przedsięwzięcia.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection