Modelowanie społeczno-ekonomicznych determinant jakości edukacji

Abstract
Kapitał ludzki społeczeństwa może przekładać się korzystnie na rozwój regionalny ale może być też przyczyną zróżnicowania regionalnego skutkującego w dalszym etapie wzrostem nierówności społecznych W artykule przedstawiono wyniki modelowania (stosując UMNK) społeczno-ekonomicznych determinant jakości edukacji w Polsce dla całej populacji powiatów wiejskich w Polsce. Analizy posłużyły weryfikacji hipotezy, że egzogeniczne czynniki ekonomiczno-społeczne są kluczowe dla efektywności procesu edukacyjnego na obszarach wiejskich. Wykazano odwrotnie proporcjonalny wpływ osi centrum-peryferia na jakość edukacji.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection