Seriale w kontekście kulturowym. Sfery życia - z życia sfer