Teoria i praktyka działań hybrydowych

Abstract
Description
Artykuł jest poświęcony teorii i praktyce działań hybrydowych, które wpływają na bezpieczeństwo środowiska międzynarodowego. Wyniki analiz odniesiono do problemu zdefiniowanego w formie pytań: w czym wyraża się istota i ewolucja działań hybrydowych? Jaki jest charakter współczesnych działań hybrydowych? Przedstawione w artykule argumenty uzasadniają podejmowanie badań nad działaniami hybrydowymi, które stosowane przez podmioty państwowe bądź organizacje niepaństwowe, w swoim wymiarze stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Współczesna praktyka działań hybrydowych, m. in. w konflikcie zbrojnym na Ukrainie, uwidoczniła, że nastąpiła diametralna zmiana strony stosującej działania hybrydowe. Po raz pierwszy to przeciwnik zdecydowanie silniejszy, mocarstwo światowego formatu - Rosja, wykorzystuje pełne spektrum oddziaływania hybrydowego na przeciwnika słabego i niezdolnego do obrony integralności własnego terytorium. EN The article is devoted to the theory and the practice of hybrid operations, which affect the security of the international environment. The results of the analyses have been referred to the problem defined in the form of questions about the causes and methods for implementation and directions for countering hybrid threats. Arguments presented in the article substantiate research on hybrid operations, which, used by the state or non-state organisations, are a real threat to security in Europe and the world. Słowa kluczowe
Keywords
Citation
Belongs to collection