Doświadczenia życiowe młodzieży z okresu wczesnego dzieciństwa i ich związek z niedostosowaniem społecznym

Abstract
Praca ma charakter teoretyczno-analityczny. Zaprezentowano niedostosowanie społeczne jako zjawisko tj. ujęcia definicyjne, typologie, symptomy, modele, kryteria i przyczyny społeczno - środowiskowe, a także skutki i rozmiary niedostosowania społecznego w oparciu o raporty i badania. Przybliżono okres wczesnego dzieciństwa i jego wpływ na rozwój osobowości. Dokonano przegladu systemów rodzinnych, klasyfikacji postaw, jakości więzi.W dalszej części można odnaleźć charakterystykę zachowań młodziezy niedostosowanej społecznie oraz wyodrębnione czynniki wpływajace na podejmowanie zachowań dewiacyjnych bi ryzykownych. Część analityczna jest ilustrowana mikrostudiami przypadku i zawiera diagnoze niedostosowania, model opieki i wychowania rodzinnego oraz warunki kontekstowe.
Description
Podjęcie tematu ma trzy uzasadnienia: 1) odwieczne pytanie o nature człowieka, a tym samym o powody jego postępowania w zmieniającej się rzeczywistości i dobór repertuaru środków radzenia sobie z problemami oraz pytanie na ile środowisko wychowawcze i wrarunki kontekstowe determinuja zachowanie człowieka 2) fiasko oddziaływan wychowawczych i profilaktyczno-resocjalizacyjnych, skutkiem czego obserwuje się tendencję wzrostową zajawiska niedostosowania społecznego 3) stan badań- z jednej strony liczne opracowania z drugiej brak zadowalajacych efektów
Keywords
Citation