Weryfikacja metod wyceny wartości przedsiębiorstwa w odniesieniu do kursu giełdowego na przykładzie Paged S.A.

Abstract
Dokonując wyceny wartości przedsiębiorstwa można napotkać problem wyboru metody. Efektywnym narzędziem do ustalenia wartości spółki jest rynek. Jednakże nie każdą firmę można poddać takiemu procesowi. Porównując metody wyceny wartości przedsiębiorstwa w odniesieniu do kursu giełdowego, można wykluczyć metody, których wyniki znacząco odbiegają od ceny ustalonej przez rynek.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection