Rozwój zasobów ludzkich jako element rozwoju organizacji

Abstract
W opracowaniu przedstawiono teoretyczne ujęcie rozwoju zasobów ludzkich, jako ważnego czynnika wpływającego na rozwój organizacji, uzupełnione przykładem empirycznym. W ramach studium przypadku zwrócono uwagę na znaczenie rozwoju zasobów ludzkich dla rozwoju badanej grupy kapitałowej. Zidentyfikowano również lokalizację subprocesu rozwoju pracowników w architekturze grupy kapitałowej uwzględniającą podział zadań realizowanych w ramach rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy spółkę nadrzędną, a spółki podporządkowane.
Description
Keywords
Citation
K. Grzesik, K. Szkwarek, Rozwój zasobów ludzkich jako element rozwoju organizacji, Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, nr 5 [CD], 2015, ss. 1081-1093
Belongs to collection