Rozwój zdolności przywódczych w świetle wybranych koncepcji rozwoju przywódców w przedsiębiorstwie

Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa dysponują różnymi metodami rozwoju kompetencji swoich pracowników, w tym umiejętności przywódczych. Literatura przedmiotu wskazuje na stosowanie różnych podejść do rozwoju zdolności przywódczych pracowników. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań, w ramach których przedsiębiorstwa mogą podejmować działania związane z rozwojem zdolności przywódczych swoich pracowników. W artykule przedstawiono wybrane koncepcje rozwoju przywódców, wśród których znalazły się: rozwój przywództwa oparty na rozwiązywaniu problemów oraz doświadczeniu, zintegrowany model rozwoju przywództwa, rozwój przywództwa powiązany z planowaniem sukcesji, według koncepcji J. Adaira, powiązany z zarządzaniem talentami, model rozwoju przywództwa wg The Center for Creative Leadership oraz model procesu rozwoju przywództwa T.D. Mac Ivera.
Description
Keywords
Citation
K. Grzesik, Rozwój zdolności przywódczych w świetle wybranych koncepcji rozwoju przywódców w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, (red.) Cz. Zając, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30, Wrocław 2012, ss. 69-86
Belongs to collection