Wsparcie rodziny z problemem uzależnienia od hazardu z wykorzystaniem podejścia poznawczego

Abstract
Artykuł prezentuje założenia terapii osób bliskich patologicznym hazardzistom w podejściu poznawczym Roberta Ladouceura. Pierwszy etap terapii poświęcony jest psychoedukacji na temat patologicznego hazardu. Drugi etap ma na celu wsparcie osoby bliskiej w radzeniu sobie z własnymi emocjami doświadczanymi w relacji z patologicznym hazardzistą. Przeżycia emocjonalne przechodzą najczęściej przez trzy fazy, z których pierwsza to faza wątpliwości, druga – stresu, a trzecia – wyczerpania. Terapia osób bliskich opiera się przede wszystkim na zbudowaniu w niej motywacji do pracy nad samą sobą, bez prób zmieniania grającego partnera poprzez własne uczestniczenie w terapii. Kolejne kroki, które podejmuje osoba bliska w pracy nad sobą, to zabezpieczenie własnej sytuacji finansowej i psychologicznej (przełamanie izolacji, budowanie sieci wsparcia, zrozumienie własnych emocji, praca nad identyfikacją i zmianą własnych destrukcyjnych przekonań). Budowanie własnych granic, codzienna analiza stopnia własnych zmian.
Description
Keywords
Citation
Lelonek-Kuleta, B. (2016). Wsparcie rodziny z problemem uzależnienia od hazardu z wykorzystaniem podejścia poznawczego. W: S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky, O.W. Kredencer, J. Gorbaniuk (red.) Doświadczenie Ukrainy i krajów Unii Europejskiej w rozwiązywaniu aktualnych problemów psychologii we współczesnych warunkach socjalno-politycznych, Kijów-Lublin, Instytut Psychologii im. G.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 70-75
Belongs to collection