Patologiczny hazard wśród osób starszych

Abstract
Aktualne badania dotyczące problemowego i patologicznego hazardu wykazują największe nasilenie problemu w grupie osób w wieku średniej dorosłości. Niemniej jednak zauważalne jest także zjawisko uprawiania hazardu przez ludzi w wieku emerytalnym. Z przejściem na emeryturę związane jest zwiększenie ilości wolnego czasu, zmiana sytuacji finansowej (zdecydowanie częściej na niekorzyść), pojawiające się problemy zdrowotne i towarzyszące im ograniczenie autonomii (konieczność pomocy ze strony innej osoby, nasilające się trudności z poruszaniem się) bądź też utrata małżonka czy innej bliskiej osoby. To wszystko może czynić, i często niestety czyni, okres starzenia się pełnym trudności do pokonywania. W tym kontekście nie powinna zatem dziwić skłonność i szczególna podatność osób starszych na uleganie zachowaniom mogącym stanowić ucieczkę, czy też sposób na chwilowe przynajmniej zapomnienie o problemach i doświadczenie ulgi. Od kilkunastu lat na świecie zwraca się uwagę na nasilające się zjawisko uprawiania hazardu przez osoby starsze, co w kontekście wiedzy na temat uzależnień, w tym patologicznego hazardu, może stanowić realne zagrożenie dla tej szczególnie narażonej na ucieczkowe zachowania grupy.
Description
Keywords
Citation
Lelonek-Kuleta, B. (2015). Patologiczny hazard wśród osób starszych. Świat Problemów, nr 9(272), s 37-41.
Belongs to collection