Rozwój zdolności przywódczych pracowników jako czynnik prowadzący do sukcesu organizacji

Abstract
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju zdolności przywódczych pracowników jako jednego z czynników prowadzącego do sukcesu organizacji. W opracowaniu została zaprezentowana problematyka rozwoju zasobów ludzkich w organizacji i związany z nią rozwój zdolności przywódczych pracowników. Opracowanie stanowi wynik badań teoretycznych w zakresie rozwoju przywódców w przedsiębiorstwie oraz badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach.
Description
Keywords
Citation
K. Grzesik, Rozwój zdolności przywódczych pracowników jako czynnik prowadzący do sukcesu organizacji, [w:] Źródła sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/2, Gdańsk 2011, ss. 115-123