Współczesne problemy finansów i bankowości z perspektywy młodych naukowców