Od rozwoju przywódców do rozwoju przywództwa – czyli od rozwoju kapitału ludzkiego do rozwoju kapitału społecznego organizacji

Abstract
Istotnym aspektem rozpatrywanym w ramach przywództwa jest nabywanie zdolności przywódczych. Uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że wraz ze zmianą, która nastąpiła w rozumieniu i definiowaniu przywództwa, zmieniło się podejście do nabywania zdolności przywódczych.Celem referatu jest przedstawienie ewolucji jaka nastąpiła w podejściu do nabywania zdolności przywódczych w organizacji. W referacie dokonano rozróżnienia między rozwojem przywódców rozumianym jako rozwój kapitału ludzkiego a rozwojem przywództwa rozumianym jako rozwój kapitału społecznego.
Description
Keywords
Citation
K. Grzesik, Od rozwoju przywódców do rozwoju przywództwa – czyli od rozwoju kapitału ludzkiego do rozwoju kapitału społecznego organizacji, [w:] Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, (red.) P. Wachowiak, S. Winch, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, ss. 225-233