Doskonalenie procesów realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem metodyk zarządzania projektami

Abstract
Description
Keywords
Citation
Wyrozębski P., Doskonalenie procesów realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem metodyk zarządzania projektami [w] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, pr. zb., red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012