Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu

Abstract
Description
Citation
Trocki M., Wyrozębski P., Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 2 (162)
Belongs to collection