Zwinne modele zarządzania przedsiębiorstwem inteligentnym

Abstract
Description
Citation
Wyrozębski P., Zwinne modele zarządzania przedsiębiorstwem inteligentnym [w] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia., pr. zb. pod red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016