Kontrola przedsiębiorcy w prawie pomocy publicznej

Abstract
Przedstawiana praca poświęcona jest analizie sytuacji, kiedy to przedsiębiorca prowadzący swoją działalność na terytorium RP może być przedmiotem kontroli związanej z przyznaniem mu pomocy publicznej. Kontrola ta może mieć miejsce w ramach monitoringu pomocy publicznej. Rozważania rozpoczyna krótka prezentacja podstaw prawnych systemu pomocy publicznej w Polsce i UE, w tym definicji pomocy publicznej oraz systemu instytucjonalnego. Następnie krótko przedstawione będą procedury związane z przyznawaniem lub wykorzystywaniem pomocy publicznej. Pozwoli to na szczegółowe zanalizowanie sytuacji, kiedy przedsiębiorca starający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej może podlegać kontroli i jakie są formy tej kontroli. W podsumowaniu rozważań pokazane zostaną sankcje z tytułu deliktów administracyjnych, które może popełnić przedsiębiorca w trakcie kontroli oraz system ochrony prawnej, który przysługuje adresatom tych sankcji. Na zakończenie wprowadzenia należy wskazać, że regulacja kontroli w prawie pomocy publicznej wzorowana jest na regulacji kontroli w postępowaniach z tytułu antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców . Inspiracją dla tych rozwiązań prawnych były także przepisy o pomocy publicznej w sektorze stoczniowym . Pomimo takiego wzorca, kontrola na gruncie prawa pomocy publicznej nie odgrywa tak szczególnej roli procesowej jak w postępowaniach antymonopolowych i w praktyce jej dotkliwość dla przedsiębiorców, a jednocześnie użyteczność dla Komisji Europejskiej czy Prezesa UOKiK, jest raczej ograniczona.
Description
Keywords
Citation
M. Błachucki, Kontrola przedsiębiorcy w prawie pomocy publicznej [w:] Kontrola działalności gospodarczej, M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), OBSiL, Warszawa 2013.
Belongs to collection