Współczesna integracja ekonomiczna imigrantów z państw Maghrebu i ich potomków we Francji

Abstract
Francja to państwo o długiej tradycji migracji, w którego historii można wyróżnić kilka fal tego zjawiska. W XIX w. stanowiła ona ziemię obiecaną dla każdego, kto szukał wolności, oraz dla ofiar prześladowań politycznych w ich własnym państwie. Industrializacja i rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą uczyniły z niej docelowy kraj dla pracowników emigrujących głównie z Belgii i Włoch. W 1931 r. Hexagone liczył już 2,7 mln imigrantów, co odpowiadało 6,5% jego całkowitej populacji. Po drugiej wojnie światowej odbudowa mocarstwa i jego wzrost gospodarczy wymagały lepszej organizacji i kontroli imigracji. W tym okresie krajami pochodzenia większości imigrantów, głównie mężczyzn, były Hiszpania, Portugalia, Maroko i Algieria.
Description
Keywords
Citation
Pachocka M., Współczesna integracja ekonomiczna imigrantów z państw Maghrebu i ich potomków we Francji, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 319–344.