Nauczanie technologii informacyjnej z perspektywy historyka prawa