Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych.

Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wybranych uwarunkowań wewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo w zakładach poprawczych w Polsce. Omówione zostały okoliczności związane z aktywnością kadry jak i wychowanków, które podnoszą ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Artykuł ma charakter empiryczny, zaś prezentowane w nim rezultaty badań opierają się na technikach jakościowych, takich jak: wywiady swobodne przeprowadzone z personelem i podopiecznymi, obserwacja jawna quasi-uczestnicząca, analiza dokumentów.
Description
The aim of this paper is to present the selected internal conditions influencing safety in Polish reformatories for juvenile delinquents. There are discussed the circumstances linked with staff and inmates’ activities raising the risk of extraordinary events occurrence. The article posses the empirical character and the results presented here base on qualitative techniques: semi-structured interviews carried among staff and inmates, overt quasi-participant observation and documents analysis.
Keywords
Citation
Belongs to collection