Zadłużenie gmin w Polsce w latach 2010–2014 – zarys problematyki

Abstract
W artykule przedstawiono kondycję finansową polskich gmin oraz to, w jaki sposób finanse samorządu terytorialnego wpływają na gospodarkę państwa. Analizie poddane zostały dane finansowe polskich gmin w latach 2010–2014. Omówiono sposoby zarządzania finansami przez gminy oraz czynniki, które je warunkują. Następnie opisano sytuację gospodarczą polski ze szczególnym uwzględnieniem długu publicznego. W związku z długiem publicznym analizie poddany został również stan zadłużenia polskich gmin.

In the article was presented the financial position of Polish communes. Except that, was described the relationship between the financial position of the local self-government finances and the economy of the state. Financial data of Polish communes was analysed from 2010 to 2014. The ways of the financial management in communes were presented together with the factors, which determine these ways. Next, the current economic situation was presented with particular references to the national debt. In relation to the national debt a level of indebtedness of Polish communes was also analysed.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection