Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2014 roku

Abstract
Wyniki, metodologia i wnioski z 21 edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolniczych i rybackich. Za 2014 r. sporządzono 2 rankingi główne i siedem podrankingów: wg form prawno-własnościowych, osobowości prawnej, ukierunkowania produkcji rolniczej, przychodów ogółem, na najsłabszych glebach, wg województw, wg najlepszych wyników finansowych w latach 2012-2014. Kryterium uporządkowania gospodarstw była miara syntetyczna zbudowana z czterech wskaźników cząstkowych, rentowności sprzedaży, tworzenia wartości dla właścicieli, wartości dodanej, generowania gotówki operacyjnej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection