Uniwersytet 2.0. Nowoczesna komunikacja uczelni wyższych na świecie i w Polsce

Abstract
Description
Keywords
Citation
Flasiński, K. (2016). Uniwersytet 2.0. Nowoczesna komunikacja uczelni wyższych na świecie i w Polsce. Przegląd Uniwersytecki, 281-283 (4-6), 21-23.
Belongs to collection