Sacrum w sztuce współczesnej

Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych przykładów sacrum w sztuce współczesnej. Analizie zostaną poddane przykłady z dziedziny architektury i sztuk wizualnych. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do tego czy dziś wciąż istnieje i jest widoczne w sztuce sacrum? A jeśli jest to w jaki sposób ta sfera jest wykorzystywana. Całość rozważań osadzona została w ramach teoretycznych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection