Odległość GDM2 w analizie skupień dla danych porządkowych z wykorzystaniem programu R

Abstract
W artykule przedstawiono dwa rozwiązania metodyczne (klasyczna analiza skupień i klasyfikacja spektralna) pozwalające na przeprowadzanie analizy skupień dla danych porządkowych z wykorzystaniem odległości GDM2. W części empirycznej zaprezentowane rozwiązania zastosowano do danych porządkowych z rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania środowiska R.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection