Pomiar efektów oddziaływania czynników na wyróżnione zjawisko ekonomiczne

Abstract
W pracy omówiono metodę opartą na rachunku różniczkowym i całkowym, służącą do oceny wpływu czynników na wyróżnione zjawisko ekonomiczne. Ukazano związki tej metody ze znanymi z literatury statystyczno-ekonometrycznej miernikami elastyczności. Przedstawiono ponadto propozycję pojęcia elastyczności (innego typu niż w ujęciu klasycznym), którą można stosować przy dużych przyrostach badanego czynnika.
Description
Keywords
Citation
Walesiak, M. (1993). Pomiar efektów oddziaływania czynników na wyróżnione zjawisko ekonomiczne. Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 47-53.
Belongs to collection