Dwory panujących i arystokracji w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, Centrum Kongresowe Słowackiej Akademii Nauk, Smolenice, 22 – 24 X 2012