„Procesja pielgrzymów” czy apoteoza pielgrzyma? Co przedstawia drzeworyt Michaela Wolgemuta?