Las bez barier - obiekty terenowe

Abstract
Las bez barier - obiekty terenowe to pierwszy tom serii wydawniczej pt. Turystyka w Lasach Państwowych, wydany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Prezentuje on zasady tworzenia szlaków turystycznych dostępnych do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W książce prezentowane są zasady projektowania łatwo dostępnych: korytarzy tras turystycznych, urządzeń obsługi ruchu turystycznego, powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i elementów informacyjnych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection