Metoda detekcji interakcji (AID) w badaniach marketingowych

Abstract
Podstawową dziedziną badań statystycznej analizy wielowymiarowej są badania marketingowe. Wiele technik statystycznej analizy wielowymiarowej jest praktycznie nieobecnych w badaniach teoretycznych i aplikacjach empirycznych. Dotyczy to analizy dyskryminacyjnej, analizy czynnikowej, skalowania wielowymiarowego, analizy pomiaru łącznego oddziaływania zmiennych (conjoint measurement. conjoint analysis), metody detekcji interakcji (automatic interaction detection - AID) i analizy współwystępowania (correspondence analysis). Niektóre z nich nie mają nawet utrwalonych polskich nazw. Oferta w zakresie technik statystycznej analizy wielowymiarowej musi być znacznie wzbogacona z przeniesieniem akcentów z metod wykorzystujących zmienne mierzone na silnych skalach pomiaru (przedziałowej i ilorazowej) na metody, które posługują się danymi mierzonymi na skalach porządkowych i nominalnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty metody detekcji interakcji oraz wskazanie jej potencjalnych zastosowań w badaniach marketingowych.
Description
Keywords
Citation
Dziechciarz, J., Walesiak, M. (1995). Metoda detekcji interakcji (AID) w badaniach marketingowych. Badania Operacyjne i Decyzje, 1, 5-11.
Belongs to collection