Aspekty ekstrakcji autorów na podstawie metadanych dokumentów

Abstract
Prezentacja opisuje rozwiązanie kwestii braku powiązania autor-dzieło (kontrybucja). Omówione zostaje elastycznie rozszerzalne narzędzie służące do przeprowadzenia odzyskiwania w/w połączenia z wykorzystaniem metadanych. Opisano kolejne etapy działania narzędzia, jak również proponowane kierunki rozwoju.
Description
Keywords
Citation